Google thay đổi thuật toán tìm kiếm, ảnh hưởng tới hơn một phần ba số trang web

admin

Administrator
Staff member
#1
Google mới công bố đã có một nâng cấp nhỏ. Việc thay đổi này chủ yếu là thuật toán xếp hạng giúp đưa các thông tin mới lên trên đầu kết quả tìm kiếm.
Việc thay đổi này được thực hiện nhằm vào các sự kiện diễn ra định kỳ, tin tức về các hoạt động mới diễn ra và các cập nhật thường xuyên.
Viết trên blog chính thức của Google, kỹ sư Amit Singhai giải thích về thay đổi này “Nếu như tôi tìm kiếm Olympic, tôi nhiều khả năng muốn tìm hiểu về Olympic tới, chứ không phải là kỳ Olympic Mùa Hè 1900. Một “thuật toán tươi mới” sẽ giúp kết quả về Olympics 2012 nổi lên trên đầu.” Với các sự kiện nóng mới diễn ra, các kết qủa tìm kiếm sẽ hiển thị tin chất lượng “xuất bản cách đây một phút”.
Các sự kiện không nóng hay không diễn ra định kỳ cũng bị ảnh hưởng, nhưng thay đổi sẽ không thường xuyên. Ví như nếu bạn tìm kiếm “Máy ảnh số DSLR”, kết quả sẽ trình bày ra các mẫu máy mới ra mắt.
Đây là lần chỉnh sửa tiếp theo của hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm Caffeine. Khi ra mắt vào tháng 12 năm 2010, hệ thống này đã cung cấp kết quả tìm kiếm mới hơn 50% so với trước.
Google chỉnh sửa thuật toán tìm kiếm khoảng 500 tới 600 lần mỗi năm, và vài tháng họ lại công bố một bước chỉnh sửa quan trọng.
Miên Viên
Theo TTVN

 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top