• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng với Google Assistant trên Windows 10 đơn giản và chi tiết

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Chào các bạn, hôm nay tuoitreit.vn xin hướng dẫn các bạn cách xây dựng ứng dụng với Google Assistant trên Windows 10 đơn giản
Đầu tiên bạn tải python 3.7.1 và cài như ảnh

Code:
https://www.python.org/ftp/python/3.7.1/python-3.7.1.exe


Sau khi cài xong ta tiến hành tạo Project bằng link sau, bạn để tên giống mình nhé, vì sẽ liên quan đến direct link bên dưới
Ở đây mình để tên là: Tro ly ao windows 10

Code:
https://console.cloud.google.com/projectcreate?previousPage=/getting-started?hl=vi&pli=1&organizationId=0&hl=vi


Sau đó bạn nhấn CreateCreate xong bạn truy cập link sau

Code:
https://console.cloud.google.com/apis/library?hl=vi&organizationId=0&project=tro-ly-ao-windows-10&supportedpurview=project&q=Google assistan api
Tại đây bạn nhấn vào bên trong rồi Select a project của bạn và nhấn Enable như ảnh nhéSau đó truy cập link này và chọn như ảnh

Code:
https://console.cloud.google.com/apis/credentials/wizard?hl=vi&organizationId=0&project=tro-ly-ao-windows-10&supportedpurview=project
Điền tên như ảnh ở Application nameRồi chọn Save để lưuSau đó bạn truy cập lại link trên và làm như ảnh

Code:
https://console.cloud.google.com/apis/credentials/wizard?hl=vi&organizationId=0&project=tro-ly-ao-windows-10&supportedpurview=project


Bạn nhấn Download nhé

Sau đó bạn lưu lại file này nhé

Tiếp theo bạn gõ windows + q và tìm cmd và chuột phải Run as administrator như ảnhCode:
py -m pip install google-assistant-sdk[samples]
python -m pip install --upgrade pip
py -m pip install --upgrade google-auth-oauthlib[tool]
Sau đó bạn sao chép file client_id.json vừa tải về sang ổ D và gõ tiếp lệnh

Code:
D:
google-oauthlib-tool --client-secrets client_id.json --scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype --save --headless


Sao chép link nhận được dán vào trình duyệt để lấy authorization codeỞ đây bạn chọn Allow nhéVậy là xong rồi đó

Bạn gõ tiếp lệnh

Code:
googlesamples-assistant-devicetool --project-id tro-ly-ao-windows-10 register-model --manufacturer “Assistant SDK developer” --product-name “Assistant SDK light” --type LIGHT --model “Thangvip9x”
Thay Thangvip9x thành tên bạn muốn nhéKiểm tra bằng cách chạy các lệnh này nhé

Code:
D:
py -m googlesamples.assistant.grpc.audio_helpers
py -m googlesamples.assistant.grpc.pushtotalk --device-model-id “Thangvip9x” --project-id tro-ly-ao-windows-10
Thay Thangvip9x thành tên bạn muốn nhé

Ảnh này mình chạy bằng cách nói "Ok Google", bạn cứ Enter và nói nhéVậy là xong rồi đó
Chúc các bạn thành công
Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top