• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn xác nhận Google Webmaster bằng plugin seo by Yoast - Verify Google Webmaster with plugin seo by Yoast

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Chào các bạn,
Hôm nay tuoitreit.vn xin hướng dẫn các bạn cách verify Google Webmaster bằng plugin seo by Yoast đơn giản

Với cách này bạn không cần trỏ record TXT về Google và đăng nhập host để upload file...
Đơn giản bạn chỉ cần đăng nhập vào wp-admin và đặt dòng code từ Google Webmaster
Ban vào site của bạn với địa chỉ sau:
Code:
domain.com/wp-admin/admin.php?page=wpseo_dashboard#top#webmaster-tools
Thay domain.com bằng tên miền của bạn
Rồi bạn chọn verify bằng HTML Tag trong Get your Google verification code in Google Search Console. , đây chính là mấu chốt
Tại đây Google sẽ cho bạn 1 dòng mã HTML tương tự như sau:
HTML:
<meta name="google-site-verification" content="JA3abcdf08uA6Zfg9hFPAXuQxabcdULxW6VSuqvb_Jk" />
Bạn dán code đó vào Google verification code là xong, plugin sẽ tự get nội dung trong contentChúc các bạn thành công!
Nguồn: tuoitreit.vn
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top