• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Demo

Hướng dẫn:
Upload code lên host giải nén > tạo database > import data vào phpmyadmin
Sửa config.php cho đúng với thông số data
Tạo thêm thư mục files chmod 777
Đăng nhập: Admin/123456
Tải xuống code tuoitreit.vn_wapup.zip (1.22 MB)
Tải xuống data tuoitreit.vn_wapup.sql.gz (7.01 KB)
 

blog4me

Well-Known Member
Staff member
Super Moderators
Admin cho xin lại link data khác đi.
Link này down mãi nhưng không được
 

alone9x

New Member
Em down ok mà. Nhưng chưa dùng đến code này
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Em chờ một tháng nữa nhé, do số lượng tải nhiều quá nên cloud hết băng thông
 

ckimcute

New Member
em đã trở lại và tìm gặp anh Hòa,. (tubotocdo) admin có thể liên hệ giúp em ko ạ?
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top