• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share code và data lắp mạng fpt

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Hôm nay mình sẽ chia sẻ code và data trang lắp mạng fpt
Demo ảnhDemo sau khi đăng nhập trong adminHướng dẫn
Đầu tiên bạn tải tập tin tuoitreit.vn_lap_mang_fpt.zip về, đưa lên host và giải nén
Cấu hình như sau:Trong khoanh màu đỏ bạn thay

  1. fpt_user bằng tên user của bạn
  2. tuoitreit.vn thành mật khẩu của bạn
  3. fpt_dulieu thành tên database của bạn
Sau khi làm xong thì bạn vào phpmyadmin và nhập khẩu tập tin tuoitreit.vn_fpt.sql.gz
Sau đó để đăng nhập admin bạn vào domain/administrator để đăng nhập
Tên đăng nhập là admin
Mật khẩu là tuoitreit.vn
Tải xuống code và data
Fshare
Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
Mật khẩu tải và giải nén là tuoitreit.vn
Chúc các bạn thành công!
 

124225

New Member
co muoi bai viet roi tai sao khong tai duoc nhi?
 

thanhlam253

New Member
cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank thank

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank thank thank

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x2

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x3

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x4

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x5

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x6

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x7

- - - - - - - - - -

cho e thank 10 lan de lay link,mong mod thong cảm,thank x8
 

sangbenh

New Member
10 bai viet nhe cac ban

- - - - - - - - - -

toi can biet duoc nhu the nao

- - - - - - - - - -

ada da wd awd a wd ad a wdaw
 

thaihv3

New Member
Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm:)>-

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm'+_+

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm:|

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm*-:)

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm|-)

- - - - - - - - - -

[-OCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm
Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm
Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm

- - - - - - - - - -

Cho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảmCho em xin 10 bài để lấy link, mod thông cảm
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top