• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share Share code và data WapIT JohnCMS 4.5.1

Hoichemgio9x

New Member
Demo online: http://hocit.congdongviet.me
Demo ảnh:
- Style wap:
Hp1OtCV.png

3GKKEdT.png

QrBUkXN.png

PGtyTVg.png

iBgZnNT.png


- Style web:
VB4TR3i.png

lpb70Dd.png

Giới thiệu:

Đây là bản gốc johncms 4.5.1 mod đi lên nhé... (tận tay)
Đơn giản auto wap/web nên thế..
Mod add cũng khá là đầy đủ...
Nói chung bạn xem demo sẽ biết..
nếu bạn muốn add thêm nhiều mod thì bạn hãy vào đây nhé!

Còn phần quang trọng nằm ở đây!
Code,data fix lỗi 2016:
WapIT-Tet-2013-HocIT_CongDongViet-Fix-By-Hoichemgio9x.zip (Dự phòng)
Tk/mk: admin/123456
* code và data bản cũ 2013 cho bạn nào muốc vọc :D :
Tải xuống code-it.zip (2930.6kb)
Tải xuống data-it.sql.gz (15.6kb)
(file .gz này dùng blue ftp giải nén vs ng dùng dt)
Mật khẩu download (nếu có): wapit.mobi
Có gì sai sót mong ae bỏ qua cho :D
Nguồn: WapIT, fix lỗi by hoichemgio9x
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top