• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hoichemgio9x

New Member
Code này sẽ tìm id của b.bè trong link để lấy id tag (ko thể lấy đc id với link dạng "url thân thiện như php")
Demo xtgem: demo lấy id tag facebook
Tính năng của trang cụ thể như sau:
+) Lấy code để tag bạn bè.
+) Hiển thị avatar của người đó để xác minh xem có đúng người muốn tag không.
- hướng dẫn sử dụng:
upload link js về xtgem rồi đổi tên xóa js đi và bấm vào file 1 cái cho xtgem hiểu. Có thể đổi thành tên bất kỳ mà bạn thích là có thể sử dụng mà không cần chỉnh sửa gì thêm.
tag-fb.js
Nguồn: kusdinks
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top