• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share Share code filelist 99% không time out + toolpost cho xtgem by Sắt

viplog95

New Member
Share code filelist 99% không time out + tool
post cho xtgem by Sắt - Gmvn Demo: http://
vngame.ga
Download code: Dropbox - nguyen-duc-tool-xtgem.zip
[59.18 KB] -------------------------------- Để post
bài vô /admin nhập tài khoản "admin" pass
"123456" để post ~~> đổi pass ở /user Tick vào
"bai viết hay" để bài viết dó xuất hiện ở chuyên
mục "hot" trang chủ Tên: tên bài viết Chọn
chuyên mục. Nhập nội dung co bbcode đầy đủ.
Bổ sung [next] là nút auto next chương sau cho
bài viết nhiều " Chương" Từ khóa: là từ khóa bài
viết cách nhau = dấu phẩy và dấu cách.. ví dụ
"Tình yêu, đam mê, cơn gió" Từ khóa ảo: không
xuất hiện ở bài viết.. nó góp phần tìm thấy bài
viết khi khách truy vấn bằng công cụ tìm kiếm
của wap bạn.. (cái này 100% bản quyền - Sắt)
Khi ai gõ từ khóa bấm tìm kiếm.. nó sẽ tìm ở
"tên bv, từ khóa bv, từ khóa ảo" Ok.. còn lại tự
ngâm cứu.. code và hướng dẫn sử dụng trong
zip.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top