• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

[v2] Share code chatt xtgem có cài đặt tên nick

Cuongkoj00

New Member
Vip
Code v2 đã trang trí cho đẹp mắt và fix lỗi file cai-dat khi tải lại trang nick bị về mặt định.
Thêm chức năng chống giả mạo nick admin.
Bạn mở code tìm chữ HIEUFC và sửa thành mật khẩu admin, khi nhập tên nick thì bạn nhập mật khẩu admin vào sẽ thành tên admin.
DEMO
Hướng dẫn:
1. tạo thư mục chat
2. tạo file index trong thư mục chat dán code:
Code:
<div class="bmenu">Phòng chát</div><div class="list2"><a href="chat/cai-dat">cài đặt</a></div>
<!--parser:xtscript-->
var $name = call cookie::get $name=name; $default=<xt:browser detail="2" />
<!--/parser:xtscript-->
<style>
#chatt_form {
display: none;
}
#chatt_msg div {
border-bottom: 1px solid #dddddd;
padding: 4px;
}
#chatt_msg div b {
font-weight: bold;
color: magenta;
}
#chatt_msg div b:before {
content:url(http://dpcantho.wap.sh/images/dot.png);
padding-right: 2px;
}
</style>
<!--parser:xtscript-->
print {{<div class="list1"><form action="" method="post">
<input type="hidden" name="input" value="1"/>
<input type="hidden" name="nick" value="$name"/>
<b>Chào $name! <br/>Vui lòng vào cài đặt để chọn tên nick.</b><br/>
Nội dung: <br/><input type="text" name="msg" value=""/><br/>
<input type="submit" value="Gửi"/></form></div>}}
print <xt:widget id="chatt" type="default" custom_key="default" count="10" />
<!--/parser:xtscript-->
3. tạo file cai-dat trong thư mục chat dán code:
Code:
<div class="bmenu">Cài đặt</div><div class="list2"><a href="index">Trở về chat</a><br/></div>
<!--parser:xtscript-->
assign $name = call cookie::get $name=name;
if not $name
assign $name = <xt:browser detail="2" />
endif
print <div class="list1">
get nick
assign $nick = call str_replace $subject=$nick;$search=admin;$replace=thằng bệnh
assign $nick = call str_replace $subject=$nick;$search=Admin;$replace=thằng bệnh
assign $nick = call str_replace $subject=$nick;$search=adm;$replace=thằng bệnh
assign $nick = call str_replace $subject=$nick;$search=Adm;$replace=thằng bệnh
assign $nick = call str_replace $subject=$nick;$search=HIEUFC;$replace=admin™
if $nick
print thay đổi thành công!
call cookie::set $name=name;$val=$nick;$expire=31556926;$path=/chat;
assign $name = $nick
endif
print {{
<form action="" method="post">
- Tên bạn:<br/> <input type="text" name="nick" value="$name"/><br/>
<input type="submit" value="Thay đổi"/></form></div>
}}
<!--/parser:xtscript-->
Nguồn: dpcantho
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top