admin

Administrator
Staff member
#1
Demo online:
Code:
htt.p://url.kenh76.net/clipnong.vn
hoặc
Code:
htt.p://clip.kenh76.net

(Code này giống code của clipnong.vn)
Demo ảnhTrang admin quản lý:
Hướng dẫn cài đặt:
1. Upload code lên host
2. Tạo data và import tuoitreit.vn_clip.sql.gz
3. Vào domainclip.com/admin đăng nhập với nick admin và mật khẩu là 123456

Tải xuống code tuoitreit.vn_clip.zip (763.4 KB)
Tải xuống data tuoitreit.vn_data_clip.sql.gz (3.9 KB)
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top