tao wap upload

  1. admin

    Share code và data wap upload

    Demo Hướng dẫn: Upload code lên host giải nén > tạo database > import data vào phpmyadmin Sửa config.php cho đúng với thông số data Tạo thêm thư mục files chmod 777 Đăng nhập: Admin/123456 Tải xuống code tuoitreit.vn_wapup.zip (1.22 MB) Tải xuống data tuoitreit.vn_wapup.sql.gz (7.01 KB)
  2. L

    Hướng dẫn làm wap upload bằng wapka

    Demo đây Đầu tiên vào ::EDIT SITE (#):: >>> File manager >>> #>Create NEW directory >>> Tạo 6 thư mục game, hinh anh, video, nhac. Vào site-3 tạo forum structured on themes. ở site -3 nhé.vào ::edit site:: >>> new page >>> tạo 10 trang, 5 trang upload game, hình, video nhạc và file khác, 5...
Top