• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp
Để khắc phục lỗi này
Vào incfiles/classes/core.php
Tìm
PHP:
$ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP');
Thay tất cả thành
PHP:
$ip = '127.0.0.1';
Đây là code core.php anh mình đã sửa
Bạn vào incfiles/classes rồi upload chèn core.php cũ là xong
Tải xuống core.php (24.93 KB)
Lưu lại là xong
Chúc các bạn thành công!
 
Giờ nó trắng trang thì sửa sao anh Thắng ơi :(
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Invalid SQL: ALTER TABLE user DROP topxtab; MySQL Error : Can't DROP 'topxtab'; check that c Vbb tutorial 2
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Visual Studio needs to make non-functional changes to this project C# / C++ 0
P Hướng dẫn Hướng dẫn sửa lỗi "Windows Features is blank or empty" trong Windows 7 Phần mềm 1
khanhsak3r Hỏi Sửa lỗi can't create windows service for mysql như thế nào?! Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 3
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Phần mềm chống vi-rút bị lỗi bất ngờ khi đang quét tệp này trên Google Chrome Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
5 Phần mềm PC IDM 6.23 build 17 full mới nhất[24/07/2015] sửa lỗi fake serial key Phần mềm 4
Admin Hướng dẫn sửa lỗi BOOTMGR is compressed đơn giản và chi tiết Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi không gửi được mail trong Kloxo-MR VPS & Dedicated Server 1
Admin Hướng dẫn sửa lỗi An another FPM instance seems to already listen trên Kloxo-MR VPS & Dedicated Server 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Error with system Quotas trên DirectAdmin VPS & Dedicated Server 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi unable to start log trên Kloxo-MR VPS & Dedicated Server 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi không thể cài đặt Google Chrome Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Google Chrome cannot be run as root trên Ubuntu 14.04 VPS & Dedicated Server 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi 503 trên openshift đơn giản Hosting / Domain 2
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Kernel panic - not syncing trên Oracle VM VirtualBox Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 1
T Help Anh nào hay sửa lỗi johncms giúp em Hỏi đáp về domain & hosting 4
K Hướng dẫn Cách Sửa Lỗi Cannot modify headerinformation – headers already sent Kiến thức lập trình 0
T Help Ai giúp em sửa lỗi với Hỏi đáp về domain & hosting 33
Admin Hướng dẫn sửa lỗi proxy khi vào mạng Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
H admin vào giúp em sửa lỗi với Xenforo 1
H Hỏi Giúp Mình Sửa Lỗi Xenforo Xenforo 3
Admin Hướng dẫn sửa lỗi lặp lại threads khi chia sẻ bài viết lên facebook cho vbb Vbb tutorial 0
D Share Sửa lỗi IDM tự động download fileM4A khi nghe nhạc Thủ thuật máy tính 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi error uploading image vbb5 Vbb tutorial 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi không chọn được ********* phần đăng ký style mobile vbb Vbb tutorial 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi security token từ Firewall Protection Gateway Lite v0.4 Vbb tutorial 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi setup is preparing your computer for first use Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 1
Admin Hướng dẫn sửa lỗi strict standards cho vbb Vbb tutorial 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi base href trên google cache cho vbb Vbb tutorial 0
S Cách sử dụng Safe Mode để sửa lỗi trên Windows Tin tức CNTT 0
H Hướng dẫn Giúp em sửa lỗi này với! Phpbb3x 4
S Xin giúp sửa lỗi này trên vbb 4.2 Vbulletin 0
Admin Pro point 2.6 phần mềm chỉnh sửa ảnh, có nhiều chức năng mới, hơn hẳn phiên bản 2.2, fix lỗi, mod ẩn Crack, hack, mod, ghép game, ứng dụng 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi Fatal error: The requested language does not exist Vbb tutorial 0
Admin Hướng dẫn sửa lỗi phải nhập lại pass các tài khoản trên meego khi cài android Thủ thuật ĐTDĐ 1
Admin Hướng dẫn sửa lỗi your current security settings do not allow this file to be downloaded Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 3
Hong98 Help Ai biết sửa lỗi ở forum vbb? Help! Vbb tutorial 5
Myshare Game pc Hướng dẫn sửa các lỗi hay gặp trên garena plus garena plus Thủ thuật máy tính 2
Admin Hướng dẫn sửa lỗi bbcode youtube khi conver từ vbb sang xenforo Xenforo 0
B Help Sửa Lỗi Quên Mật Khẩu Johncms Johncms 2
CamXucViet Help Ai giúp mình sửa lỗi này với Johncms 0
T Thuê người sửa lỗi john Johncms 13
S 5 thủ thuật sửa lỗi thẻ nhớ Thảo luận chung 0
T Help xin pro vbb sửa lỗi cài vbb 4 Vbulletin 3
H Hướng dẫn Giúp tớ sửa wap vs.Lỗi rồi. Johncms 9
T Help giup em sửa lỗi này với. Phpbb wap 5
T [Help] nhờ ae giúp sửa lỗi data Kiến thức lập trình 9
T Help sửa lỗi data Kiến thức lập trình 7
1 code thanhmai part3 đã sửa lỗi Vbulletin 0
H Ai giúp mình sửa lỗi giao diện với Style vbb 14

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top