• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

invalid

 1. N

  Có ai biết fix lỗi invalid request trong vuivc.xyz không hỏi cái

  Chỉ cho mình cách fix zới nha mình online mà muốn cấm 1 thành viên(vì mình là smod mà trong vui) mà ko dc
 2. Admin

  Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost

  Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp Để khắc phục lỗi này Vào incfiles/classes/core.php Tìm $ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP'); Thay tất cả thành $ip = '127.0.0.1'; Đây là code core.php anh mình đã sửa Bạn vào...
Top