• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

localhost

 1. hunglata

  Hỏi help data localhost

  Anh em cho em hỏi em mới tải 1code web xem film online có sẵn data. Vì là databa film nên nó lặng không import được vào locanhost của xampp vì localhost nó chỉ cho phép giới hạn databa max là 2M giờ có cách nào để import được data nặng hơn 2M không?
 2. hunglata

  Hỏi lỗi font trên localhost

  mình cài wap trên localhost bằng phần mềm DENWER để chỉnh sửa và mod một số tính năng cũng như giao diện theo ý trước khi up lên host vậy mà một số code hiển thị lỗi font mới ức chứ ai biết chỉ cách fix với thanks trước.
 3. hunglata

  Help tạo wap bằg localhost

  mình có tải một code có data về máy tính định chỉnh sửa bằng xamapp nhưng không làm được ai chỉ với. Mình giải nén code ra rồi tạo một thư mục tên là gocbuon.tk trong file htdocs xong cop hết file code giải nén vào thư mục đó tiếp mình ra tạo 1databa tên demo và up data của code đó vào databa...
 4. Smobi

  Share Cấu hình multi host với localhost

  Để thực hiện cấu hình hệ thống ảo cho website ta thiết lập chúng như sau: Mở file httpd.conf. Tìm nội dung: # Virtual hosts Dưới đó thêm dòng sau: NameVirtualHost * Ứng với từng hệ thống ta có đoạn code sau: <VirtualHost *> DocumentRoot "F:/WebServer/AppServ/www/server"...
 5. Admin

  Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost

  Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp Để khắc phục lỗi này Vào incfiles/classes/core.php Tìm $ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP'); Thay tất cả thành $ip = '127.0.0.1'; Đây là code core.php anh mình đã sửa Bạn vào...
Top