• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Đã mod phòng chat ra trang chủ, mod chuyển tiền lên đến 500000vnd, mod tv ol ra trang chủ, fix lỗi ảnh phân quyền mem vip mà mrtâm mắc phải ở room chat, album, blog..., add tìm mp3 ( chưa có cộng tiền khj tải, đang add)
Chỉ có ngần ấy thôi.
Nhưng cũng đủ dùng
Đang mod thêm top đại gia
Demo đây
Code đây
Up lên và giải nén ngang hàng index là được, không mất data đâu.
À xoá file ins.php đi nha.
THANKS NÀO
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top