• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

cuongpro9x

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator
Pb này là mod từ vina4u v4 nhưng đã fix all XSS, SQLi nhưng còn bug ở 2 chỗ là bò trong farm với quay số. M k có time nên k fix đc! Và thêm 1 số chức năng đặc biệt:
● Gift code - Tạo 1 phát 10 gift + Nhận online khỏi phải pm admin như mấy wap lạc hậu còn tồn tại và tất nhiên mỗi người chỉ nhận/nhập 1 lần!
● Danh hiệu - K phải danh hiệu bình thường nhé - Phải làm nhiệm vụ mới có
● Bài viết k phải kiểm duyệt + tạo nhóm cho người nào đó của admin. site/groups/clear?act=user
● 1 số khu + 1 số npc
● Mã cấp 2
● Xóa 1 số file "thừa thải"
+ Xóa gần hết thư mục usersx chỉ để lại 1 số file cần thiết
+ Xóa app
+ Xóa truyện cười
● Fix đấu trường + đấu boss
● Tối ưu code
● Data lich su ae k dùng thì xóa đi vì trc
đây có đứa nó bug sqli nên t tạo nó tìm xem nó bug ở đâu mà => fix đc sqli @@
● Mod Avatar AUTO đổi hướng (phải trái khi ở các khu)
● Online dưới foot là online ảo nhé!
1 số hình ảnh: - Mình đảm bảo code này 100% i shell k HQTT3 (mã độc m tự đặt tên)
///Bạn nào dùng đừng nói lời cay đắng - [OCEAN STUDIO - SH and SC]
///Code này k phải giống bản chất của johncms nhé. Mặc dù là johncms :)
///1 số NPC so anh @thit_cho[hp] làm cho t
Screenshot_2015_07_11_22_45_49.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_45_37.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_46_03.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_46_29.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_46_40.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_46_52.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_47_06.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_47_15.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_47_27.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_48_55.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_49_39.jpg

Screenshot_2015_07_11_22_52_22.jpg

File like phát nhể :))
LINK code FIX
data
 
Last edited:

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top