• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

code mxh mrtam

 1. Admin

  Share code mxh mrtâm ver 1.0.1

  Đã mod phòng chat ra trang chủ, mod chuyển tiền lên đến 500000vnd, mod tv ol ra trang chủ, fix lỗi ảnh phân quyền mem vip mà mrtâm mắc phải ở room chat, album, blog..., add tìm mp3 ( chưa có cộng tiền khj tải, đang add) Chỉ có ngần ấy thôi. Nhưng cũng đủ dùng Đang mod thêm top đại gia Demo...
 2. T

  Share code MXH by mrtam ver 2

  Download SinhVienIT.Net---mxhbeewap.zip (456.7kb) demo: xem Hd cho ai chưa biết. Vào mySQL tạo data, tạo tk data. Up code lên host. Sử file data trong thư mục in. Chạy domain.ins.php cài đặt thông tin.
Back
Top