mxh mrtâm

  1. admin

    Share code mxh mrtâm ver 1.0.1

    Đã mod phòng chat ra trang chủ, mod chuyển tiền lên đến 500000vnd, mod tv ol ra trang chủ, fix lỗi ảnh phân quyền mem vip mà mrtâm mắc phải ở room chat, album, blog..., add tìm mp3 ( chưa có cộng tiền khj tải, đang add) Chỉ có ngần ấy thôi. Nhưng cũng đủ dùng Đang mod thêm top đại gia Demo...
Top