• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

SuperTroll

New Member
Code này đã đc lọc, code ban đầu nặng ~ 23MB
Thui ko nói nhìu :D
fix xxs,bugsql
mua danh hiệu, đổi tên
còn lại anh em tự mò nhé:)
Demô:
xkgVxB3.jpg
cbtv3Nn.jpg

Đã lọ mất phấn bang hội nên không có ảnh
config tại incfiles/cndt.php
Đăng nhập cpanel bằq account:admin
pass:123456
ok và cuối cùng là code :)
-code.zip (2,4MB)
-data.zip (18kB)
Mỏi tay quá, anh em like tinh thần phát đê
 
Last edited:

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top