• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

[JohnCMS] Share code auto tag lấy từ kết quả hiển thị của Google

Yeukodamnoi

New Member
Vip
Chèn vào incfiles/classes/functions.php
PHP:
// Giacmovn.com
public static function get_googleapis($key = '')
{
global $textl, $set;
$body = '';
if (!empty( $key)) {
$googleapis = ' http://ajax.googleapis.com /ajax/services/search /web?v=1.0&q=' . rawurlencode($key) . '&rsz=large&start=1';
} else {
$googleapis = ' http://ajax.googleapis.com /ajax/services/search /web?v=1.0&q=' . rawurlencode($textl) . '&rsz=large&start=1';
}
if ( function_exists('curl_init')) {
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $googleapis);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31');
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_REFERER, ' http://google.com.vn/');
$body = curl_exec($ch);
curl_close ($ch);
}
if (( $json = json_decode($body))) {
$total = count($json->responseData->results);
$tag = array();
for ( $i = 0; $i < $total; $i++) {
$search = mb_substr($json->responseData->results[$i]->titleNoFormatting, 0, 64, 'UTF-8');
$tag [] = '<a href="' . $set['homeurl'] . '/forum/search.php?t=1&amp;search=' . urlencode($search) . '">' . $search . '</a>'; // Nếu Rewrite url thì sửa cái này
}
return implode(', ', $tag);
}
return 'Có lỗi xảy ra!';
}
Cách sử dụng:
- Chèn vào forum/index.php (chỗ nào muốn hiển thị): functions::get_googleapis=()
Mặc định get từ tiêu đề bài viết, nếu chèn từ khóa vào thì get theo từ khóa đó!
Ví dụ:
- Mặc định:
PHP:
echo '<div class="list1">' . functions::get_googleapis() . '</div>';
- Tùy biến:
PHP:
$key = $res['text'];
echo '<div class="list1">' . functions::get_googleapis($key) . '</div>';
Demo: PHẦN MỀM GOOGLE MAP 3D (phần Google Tags cuối trang)
 
Last edited:

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
SuperTroll Share Code JohnCMS Mefun.VN Johncms 0
MrTrieu Share Share code blog JohnCMS làm wap game, truyện, blog thủ thuật đẹp Johncms 2
H Share Share code game oẳn tù tì lột đồ girl cho JohnCMS by Nguyên Ary Johncms 1
H Share Share code và data WapIT JohnCMS 4.5.1 Johncms 0
V Share - Code blog JohnCMS làm wap game, truyện Johncms 5
T Share Share Code Mod Thay đổi Màu Nick Tùy Ý Cho Johncms Johncms 1
Myshare Share Code Blog JohnCMS 5.1.0 Giống Wap4VN Johncms 1
H Share code johncms giống teamobi hàng độc by vina4u.mobi Johncms 0
bunvocam9x Share Share code johncms 5.0.0 full mod by ClanIT.TK Johncms 5
bunvocam9x Share Share code johncms 5.0 mod bang hội khá ngon ae test nào! Johncms 0
bunvocam9x Share Share code + data johncms vduc95.tk mod full Johncms 0
bunvocam9x Share Share code data blog johncms bá đạo nhất việt nam Johncms 1
bunvocam9x Share Share code johncms HayCuc.Us full mod bang hội Johncms 0
bunvocam9x Share Share code johncms cùi bắp m.haycuc.us đây Johncms 0
G Share code blog game johncms KoYeu.Us v2 Johncms 2
Myshare Share Share code + data johnCMS 4.5.1 mod đủ dùng Johncms 0
G Share code blog game johncms pro Johncms 0
S Share code JohnCMS 4.5.1 Zing4V.Biz Johncms 0
V Share Johncms Share code + data johnCMS 4.5.1 mod đủ dùng by Nguyễn Johncms 3
A Share Share Code Mod Shop cho johncms Johncms 0
H Share Share code johncms 4.5.0 C Johncms 0
B Share Share Code Johncms Giao Diện TeaMobi Johncms 2
B [Share] Code flood user johncms no protect with captcha Johncms 0
A Share Share code blog johncms Yeucongnghe.biz 14/11 All Shared Scripts 2
HocVN.Net Share Share code gockiniem.com johncms 4.4 Johncms 0
H [Share] Code+data johncms zingwap.net Phim 0
L Share Share code gốc blog xtgem giống johncms Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 6
T Share Share Code leech game cho JohnCMS Mã nguồn wap 4
KhanhIT [Share] Code JohnCMS cùi & fix sạch lỗi Johncms 0
H [Xin] Pro này share mình xin code johncms Johncms 1
H Hỏi Ace cho mình hỏi các code johncms được share code nào tốt... Johncms 7
B Help [you] share mình code johncms đẹp đi Johncms 9
Admin Share code johncms kenh4you.us Johncms 0
congtust24 Share code JohnCMS giống giacmovn.com Johncms 12
M admin share cho e code say.php của johncms Johncms 0
S [Share] Code Forum JohnCMS 4.4 By BoVN... Johncms 5
Admin Share full code johncms tmax.mobi Johncms 0
Admin Share code johncms 4.4 vinawap.info Johncms 0
S Share code johncms cùi by mongmo.mobi Johncms 4
Admin Share code hiện thú cưng trong profile cho johncms Johncms 0
mày.hả.bưởi [Share] code flood user johncms no protect with captcha All Shared Scripts 2
Admin Share full code+data johncms của kenhmobi.net Johncms 7
Mr.khang Share code johncms trường thptphuongson.org Johncms 14
NhokLove [JohnCMS] Share bộ code cấp bậc gần giống Forum TeaM All Shared Scripts 1
T Share code JohnCMS haycuc.com Johncms 3
T Share code johncms 4.4 Johncms 14
Admin [Share] code johncms Mtinhte.Com Johncms 10
Admin [Share] code + data johncms 4.4 full mod mobiwin.us Johncms 15
Admin [Share] code blog cho forum johncms Johncms 16
Admin [SHARE] Code JohnCMS Full Mod Ver 4.4 Vnnet.Mobi Johncms 11

Similar threads

New posts New threads New resources

Top