• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Đầu tiên các bạn phải đăng nhập vào rsl nhé (thường là ip:2086 hoặc ip:2087)
sau đó các bạn tìm theo hình hướng dẫn này

chọn Add a Package nhé và điền các thông số mà bạn muốn (lưu ý: bạn muốn ở đây thì rsl phải hỗ trợ nhé, rsl 30gb mà bạn add unlimit là không được nhé :) )

Sau khi điền các thông số thì bạn kéo xuống dưới và nhấn nút "Add" nhé, add xong sẽ thấy như thế này

Thế là các bạn đã Add Package xong, bây giờ là "Create host"
Tìm phần như hình ảnh, ở đây mình đã chú thích sẵn các chức năng cần thiết rồi, các bạn cứ làm theo
Chọn "Create a New Account" để tạo host mới

sau đó các bạn điền các thông số cho host và chọn Package đã tạo

Cuối cùng là nhấn nút "Create" để tạo host mới
Nhớ thanks đấy nhá
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top