• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

http tuoitreit vnthreads424 huong dan su dung rsl hosting cpanel 11 html

  1. Admin

    Hướng dẫn sử dụng RSL Hosting Cpanel 11

    Đầu tiên các bạn phải đăng nhập vào rsl nhé (thường là ip:2086 hoặc ip:2087) sau đó các bạn tìm theo hình hướng dẫn này chọn Add a Package nhé và điền các thông số mà bạn muốn (lưu ý: bạn muốn ở đây thì rsl phải hỗ trợ nhé, rsl 30gb mà bạn add unlimit là không được nhé :) ) Sau khi điền...
Back
Top