http tuoitreit vnthreads424 huong dan su dung rsl hosting cpanel 11 html

  1. admin

    Hướng dẫn sử dụng RSL Hosting Cpanel 11

    Đầu tiên các bạn phải đăng nhập vào rsl nhé (thường là ip:2086 hoặc ip:2087) sau đó các bạn tìm theo hình hướng dẫn này chọn Add a Package nhé và điền các thông số mà bạn muốn (lưu ý: bạn muốn ở đây thì rsl phải hỗ trợ nhé, rsl 30gb mà bạn add unlimit là không được nhé :) ) Sau khi điền...
Top