cách sử dụng rsl

  1. admin

    Hướng dẫn sử dụng RSL Hosting Cpanel 11

    Đầu tiên các bạn phải đăng nhập vào rsl nhé (thường là ip:2086 hoặc ip:2087) sau đó các bạn tìm theo hình hướng dẫn này chọn Add a Package nhé và điền các thông số mà bạn muốn (lưu ý: bạn muốn ở đây thì rsl phải hỗ trợ nhé, rsl 30gb mà bạn add unlimit là không được nhé :) ) Sau khi điền...
Top