• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Tạo tập tin bất kỳ .php dán code này vào
PHP:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Công cụ mã hóa, giải mã cơ số 64</title>
</head>
<body>

<form method="POST" action="?act=ok">
<b>Chuỗi cần mã hóa, giải mã</b><br>
<textarea name="text_base64" style="width:600px;height:250px"><?echo stripslashes($_POST['text_base64']);?></textarea>
<br><b>Công việc cần làm là:</b>
<select size="1" name="act">	
	<? if (isset($_GET['act'])) 
		{
			if ($_POST['act']=="mahoa")
				echo "<option selected value=\"mahoa\">Mã hóa cơ số (Base64 Encode)</option>
						<option value=\"giaima\">Giải mã cơ số 64 (Base64 Decode)</option>";
			else
				echo "<option selected value=\"giaima\">Giải mã cơ số 64 (Base64 Decode)</option>
					<option value=\"mahoa\">Mã hóa cơ số 64 (Base64 Encode)</option>";
		}
		else
			{
				echo "<option selected value=\"mahoa\">Mã hóa cơ số 64 (Base64 Encode)</option>
						<option value=\"giaima\">Giải mã cơ số 64 (Base64 Decode)</option>";
			}
	?>
</select>
<input type="submit" value="Thực hiện">
<input type="reset" value="Nhập lại">
</form>
<?php
if (isset($_GET['act'],$_POST['text_base64']))
	{
		if ($_POST['act']=="mahoa")
			{
				$act="Mã hóa";
				$kq=base64_encode(stripslashes($_POST['text_base64']));
			}
		else
			{
				$act="Giải mã";
				$kq=base64_decode($_POST['text_base64']);
			}
		echo "<br><br><b>Kết quả $act Base64 là: </b><br><textarea name='ketqua_base64'  style=\"width:600px;height:250px\">$kq</textarea>";
	}
?>

</body>
</html>
Lưu lại là xong
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Vtkun Xin giải mã code php Thảo luận chung 0
T Share code chuyển đổi mã html sang js, php, asp JavaScript / Ajax 2
Admin Yilmaz - Hide [code,php,html] content from guests (vb5.6.x) Add-ons 0
Admin Share code php check rank Việt Nam và thế giới từ Alexa PHP 0
T Share Code PHP HảiCMS giao diện BĐS Mã nguồn web 0
C Hỏi Cách tạo hosting trên winserver 2008R2 chạy code php và worpress Hỏi đáp về domain & hosting 0
thanhchiit Share Code PHP Hiển Thị Ping MS cho Web/Wap Mã nguồn wap 5
K Share Code PHP hạn chế tấn công DDOS PHP 4
D Xin code php Mã nguồn web 0
blog4me Share Code web đọc truyện online PHP Mã nguồn web 22
H Share code tạo ảnh chữ lồng php và html All Shared Scripts 3
H Share code php lấy ảnh avatar teamobi All Shared Scripts 1
K Help Ai giúp mình sửa code php này PHP 0
T Share code wap chat PHP v1.3 PHP 0
Tuzoro Share code online php cho wap web Mã nguồn wap 0
T xin code auto wap/wed php mong admin, mod giúp Thảo luận wap việt 2
N Hỏi xin code web quản lí tour du lịch bằng php Mã nguồn web 0
Tuzoro Share Code PHP đóng dấu ảnh logo vào Java All Shared Scripts 0
Admin Share code php chuyển đổi các hệ cơ số PHP 0
Admin Share code php tạo album ảnh online Mã nguồn web 0
Admin Share code php thêm header, footer vào zip html online Mã nguồn wap 1
Admin Share code php đổi .jar thành _jar Mã nguồn wap 0
tubotocdo Share Code Php Mod Style Soft Java Khi Truy Cập Tập Tin Mã nguồn wap 1
Admin Xenplaza – Select ALL & Clipboard: CODE, PHP, HTML Xenforo 0
Admin Share code web bán sách bằng php Mã nguồn web 1
Admin Share code php hiện quảng cáo ngẫu nhiên Mã nguồn wap 0
Admin Share code php crack sms kichhoat.net Mã nguồn wap 0
Admin Share code php leech fshare.vn, 4share.vn, mediafire.com Mã nguồn web 7
Admin Share code php tạo file index cho thư mục chưa có Mã nguồn wap 2
Admin Share code php đóng dấu văn bản cho ảnh PHP 0
Admin Share code php đăng nhập facebook PHP 2
Admin Share code tạo album ảnh đẹp (jquery + css3 + php) Mã nguồn web 0
Admin Share code php show bài viết chuyên mục có chia trang PHP 0
A Share Code PHP Tạo Logo "Angry Birds" By Nguyên Ary Mã nguồn wap 1
D Share Code tra từ điển nhỏ gọn php All Shared Scripts 0
Admin Ebook hướng dẫn làm forum bằng php và mysql kèm theo source code full PHP 0
Admin Share code gửi mail bằng php và java Mã nguồn web 1
Admin Share code php extract email từ wordpress, joomla, opencart, whmcs Hacking 0
Admin Share code php bạn đến từ đâu Mã nguồn wap 0
Admin Improved templates for [code], [html] and [php] bbcodes Vbulletin 0
Admin Share code php giải nén .rar Mã nguồn wap 0
Admin Share code quản lí file php không cần đăng nhập ftp Mã nguồn wap 1
Admin Share code crack sms game, ứng dụng bằng php Mã nguồn wap 0
Admin Share code quản lý sinh viên bằng php cho người mới học Mã nguồn web 1
Admin Short.Url.Script.v2.1.PHP.NULL-DGT - Code rút gọn link Mã nguồn web 0
E Ai cho mình xin code php import files PHP 3
Admin Change CODE and PHP tags design Add-ons 0
Myshare Share Code php đóng dấu ảnh đơn giản All Shared Scripts 1
Admin Share code php đơn giản leech file dung lượng lớn PHP 3
T Share Code php zip file online All Shared Scripts 5

Similar threads

New posts New threads New resources

Top