encode trong j2me

  1. admin

    Share code php mã hóa và giải mã cơ số 64 - encode and decode base64

    Tạo tập tin bất kỳ .php dán code này vào <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Công cụ mã hóa, giải mã cơ số 64</title> </head> <body> <form method="POST" action="?act=ok"> <b>Chuỗi cần mã hóa, giải mã</b><br> <textarea...
Top