http tuoitreit vnthreads29394 code php ma hoa va giai ma co so 64 encode and decode base64 html

  1. admin

    Share code php mã hóa và giải mã cơ số 64 - encode and decode base64

    Tạo tập tin bất kỳ .php dán code này vào <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Công cụ mã hóa, giải mã cơ số 64</title> </head> <body> <form method="POST" action="?act=ok"> <b>Chuỗi cần mã hóa, giải mã</b><br> <textarea...
Top