Đây là mã nguồn mới nhất hiện tại www.mogun.biz đang dùng. các bạn tải về sửa file config.php cho phù hợp. tạo thêm thư mục files chmod 777 hoặc 701 tùy các bạn là xài được luôn
Download_Source_code_mogun.biz_06.02.2012.zip_mogu n.biz