• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Thach

New Member
Đây là phiên bản cuối cùng mình phát triển cho bộ code này. Nếu bạn nào chưa xem các phiên bản cũ thì mình dẫn link dưới đây
1.3 mình sửa một vài lỗi, bảo mật hơn:
- Lỗi đường dẫn phân trang cho các trang: Quản lí thành viên, hộp thư đến, hộp thư đã gửi
- Mỗi bình luận cách nhau 30s để chống SPAM
- Mod có quyền khóa thành viên
- Đếm số người ghé thăm trang cá nhân
Có một chức năng mà mình không public đó là khóa IP thành viên. Do mình code cứng nên chỉ hỗ trợ bạn nào quan tâm và biết một chút về php hoặc chỉnh sửa bản quyền trong file footer.php của mình là đủ rồi
Đặc biệt là thêm BOT chát tự động cho tài khoản BOT có ID đăng ký là 3. Bạn nào cài đặt code v1.3 này chú ý không xóa tài khoản BOT hay làm trắng bảng users trong database.
Data nằm trong code
[ảnh]
Download chatv1_3.zip
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top