Share code blog WP 3.3.1 wap/web đẹp hoàn thiện nhất

admin

Administrator
Staff member
Giới Thiệu:
 • Bộ code gồm 4 theme, 3 theme PC và 1 theme mobile
 • 3theme, 1 theme mang phong cách làm site tin tức, 2 mang phong cách site thủ thuật download.
 • Đã add plugin tối ưu hóa toàn diện như: SEO, Antispam, Proplay...
 • Update lên Version 3.3.1 mới nhất

Hình Ảnh:
 • Theme mang phong cách download
 • Theme mang phong cách download 2
 • Theme mang phong cách NEW
 • Theme Mobile cực đẹp
Trình duyệt Play có logo:
Download:
Hướng dẫn:

 • Download,Upload chỉnh thông tin Host tại file wp-config.php
 • Import data, chỉnh table wp_options thành URL của web
 • Tài khoảng Admin : Hoc
 • Pass : caigivay
 • Vào Setting -> General -> All in one SEO: sửa url thành web bạn.
 • Xong
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top