Ứng dụng hiển thị mức độ sạc pin trongtỷ lệ phần trăm

NhokLove

Super Moderator
#1
Bạn cũng có thể thiết lập chế độ Automatic Power Save cho pin điện thoại của bạn kéo dài hơn. Ví dụ sạc vào ban đêm hoặc khi bạn đang ngủ hoặc không sử dụng điện thoại.

Chỉ số chỉ chính xác sau khi sạc pin đầy lần đầu tiên

Lưu ý, có thể không làm việc trên một số điện thoại Belle.

down and thank
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top