tai chu de co hien thi phan tram phin cho s60

  1. NhokLove

    Ứng dụng hiển thị mức độ sạc pin trongtỷ lệ phần trăm

    Bạn cũng có thể thiết lập chế độ Automatic Power Save cho pin điện thoại của bạn kéo dài hơn. Ví dụ sạc vào ban đêm hoặc khi bạn đang ngủ hoặc không sử dụng điện thoại. Chỉ số chỉ chính xác sau khi sạc pin đầy lần đầu tiên Lưu ý, có thể không làm việc trên một số điện thoại Belle. down...
Top