• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

giao dien bao phan tram pin co s60

  1. NhokLove

    Ứng dụng hiển thị mức độ sạc pin trongtỷ lệ phần trăm

    Bạn cũng có thể thiết lập chế độ Automatic Power Save cho pin điện thoại của bạn kéo dài hơn. Ví dụ sạc vào ban đêm hoặc khi bạn đang ngủ hoặc không sử dụng điện thoại. Chỉ số chỉ chính xác sau khi sạc pin đầy lần đầu tiên Lưu ý, có thể không làm việc trên một số điện thoại Belle. down...
Back
Top