admin

Administrator
Staff member
#1
Vài pic demo:
Hướng dẫn:
edit chữ ký: admincp -> styles Manager -> Edit Templates (chon style mobile cần edit) -> Show Thread Templates -> SHOWTHREADtìm:
Code:
thêm vào trước:
Code:
{vb:rawphrase show_your_signature}
Save lại và tận hưởng nhéLink down: đây
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top