• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share 2 style mobile daivietpda đang dùng

haimobile

New Member
Có nhiều bạn yêu cầu mà mình thì bận và lười edit những thứ còn thiếu quá , những cũng share cho các bạn rồi các bạn tự chỉnh sửa những thứ còn thiếu xót

Mình download 2 cái style nguyên bản của daivietpda đang dùng cho các bạn


Cài đặt :

1 .Download về giải nén ra và upload file .css vào thư mục gốc

2 . Vào Style Manager và impoort file XML

Có chỗ nào các bạn muốn chỉnh sửa theo ý muốn cứ đặt câu hỏi tại topic này
Chúc các bạn thành công


[DOWN]
Style-Lite.zip
Style-BETA.zip
pass: buidoi.net
[/DOWN]

nguồn: dvpda
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top