[Share]Shell chức năng ĐỘC ĐÁO

admin

Administrator
Staff member
#1
Cái này có lâu rùi, nhưng nay hứng post cho đủ
chức năng theo em thì rất độc đáo : mặc dù up trên 1 folder cố định (giả sử ) nhưng có thể Run tại bất cứ folder nào .
VD : www.victim.com/folder1/folder2/shell.php
thì mình chuyển thành :
www.victim.com/foder1/shell.php
==> mình chuyển trực tiếp ngay trên Address Browser .
Download Here
SRC: VBF
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top