• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share tut bắn reach ads Facebook mới nhất dùng thẻ cứng

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Chào các bạn hôm nay tuoitreit.vn xin chia sẻ tut bắn reach ads Facebook mới nhất 2019-2020
Dùng thẻ cứng, thẻ cứng có thể dùng MSB làm 30 phút lấy thẻ, mất phí 55K, nếu hỏng thể làm lại 30 phút lấy, phí 55k. Via không được dính IP Việt Nam
48384113456_de6b8997bc_o.jpg

 1. Bật HMA (Hide My Ass) fake IP sang cùng IP con vịa và đăng nhập via ngoại vào trình duyệt (Xóa hết lịch sử duyệt web hoặc bật tab mới để đăng nhập)
 2. Vào via ngoại tạo 1 fanpage trên con via đó, trên IP đã fake ip con via ngoại
 3. F12 để dùng code tạo BM và xBM (Nếu dùng 8 BM). Còn không thì chạy 1 BM
 4. Sử dụng tut tạo BM5 hoặc chạy BM1 luôn thì tùy.
 5. Vào Cài đặt Doanh nghiệp (Business Setting) > Thêm người (Add via Việt vào Tài khoản Doanh nghiệp để via Việt add thẻ cứng vào làm phương thức thanh toán chính cho Doanh nghiệp)
 6. Tắt HMA hoặc dùng máy khác đăng nhập via Việt đồng ý vào BM và add phương thức thanh toán cho doanh nghiệp. Add xong phương thức thanh toán vào Thông tin Doanh Nghiệp thoát Via Việt ra khỏi Doanh nghiệp.
 7. Bật HMA vào via ngoài để tạo Tài khoản quảng cáo. Chọn múi giờ theo via + tiền $ + Phương thức thanh toán doanh nghiệp.
 8. Vào Trình quản lý quảng cáo - Tạo chiến dịch lên camp, để ngân sách chiến dịch max 999999$ + Đấu thầu 9999$ + Tăng tốc chiến dịch. (Tài khoản limit 50$/ngày vẫn vít bình thường)
- Set camp trên fanpage ngoại vừa tạo > Vị trí địa lý là đất nước con via (US hoặc Tây Ban Nha) + Việt Nam. Thường hay làm ở Mỹ. (Ví dụ: US + Việt Nam)
- Facebook sẽ yêu cầu xác minh phương thức thanh toán và gửi về 4 chữ số. Xác minh xong phương thức thanh toán thì vào Camp -> Edit. Bỏ Location đất nước con via đi (Ví dụ bỏ US đi, chỉ để lại location Việt Nam). Chỉ chạy quảng cáo tại Việt nam (Nếu ban đầu không để location đất nước con via thì sẽ bị hoạt động bất thường)
- Sau khi camp active thì x nhóm quảng cáo lên 10 – 20 nhóm. Đợi camp cắn tiền là vít vượt ngưỡng. (Nhận camp này bác nào chắc tay thì nhận, không chạy 1 camp là sống luôn, nhận camp không chắc tay là HĐBT luôn)
Sang con via khác thì chọn via cùng đất nước với via tạo fanpage và add Quản trị viên hoặc nhà quảng cáo, add cả via Việt vào để trả lời khách hàng.

Chúc bạn thành công!
 
[QUOTE = "Quản trị viên, bài đăng: 150596, thành viên: 1"]
Chào các bạn hôm nay tuoitreit.vn xin chia sẻ tut bắn reach ads Facebook mới nhất 2019-2020
Dùng thẻ cứng, thẻ cứng có thể dùng MSB làm 30 phút lấy thẻ, mất phí 55K, nếu hỏng thể làm lại 30 phút lấy, phí 55k. Via không được dính IP Việt Nam
48384113456_de6b8997bc_o.jpg

 1. Bật HMA (Hide My Ass) fake IP sang cùng IP con vịa và đăng nhập via ngoại vào trình duyệt (Xóa hết lịch sử duyệt web hoặc bật tab mới để đăng nhập)
 2. Vào via ngoại tạo 1 fanpage trên con via đó, trên IP đã fake ip con via ngoại
 3. F12 để dùng code tạo BM và xBM (Nếu dùng 8 BM). Còn không thì chạy 1 BM
 4. Sử dụng tut tạo BM5 hoặc chạy BM1 luôn thì tùy.
 5. Vào Cài đặt Doanh nghiệp (Business Setting) > Thêm người (Add via Việt vào Tài khoản Doanh nghiệp để via Việt add thẻ cứng vào làm phương thức thanh toán chính cho Doanh nghiệp)
 6. Tắt HMA hoặc dùng máy khác đăng nhập via Việt đồng ý vào BM và add phương thức thanh toán cho doanh nghiệp. Add xong phương thức thanh toán vào Thông tin Doanh Nghiệp thoát Via Việt ra khỏi Doanh nghiệp.
 7. Bật HMA vào via ngoài để tạo Tài khoản quảng cáo. Chọn múi giờ theo via + tiền $ + Phương thức thanh toán doanh nghiệp.
 8. Vào Trình quản lý quảng cáo - Tạo chiến dịch lên camp, để ngân sách chiến dịch max 999999$ + Đấu thầu 9999$ + Tăng tốc chiến dịch. (Tài khoản limit 50$/ngày vẫn vít bình thường)
- Set camp trên fanpage ngoại vừa tạo > Vị trí địa lý là đất nước con via (US hoặc Tây Ban Nha) + Việt Nam. Thường hay làm ở Mỹ. (Ví dụ: US + Việt Nam)
- Facebook sẽ yêu cầu xác minh phương thức thanh toán và gửi về 4 chữ số. Xác minh xong phương thức thanh toán thì vào Camp -> Edit. Bỏ Location đất nước con via đi (Ví dụ bỏ US đi, chỉ để lại location Việt Nam). Chỉ chạy quảng cáo tại Việt nam (Nếu ban đầu không để location đất nước con via thì sẽ bị hoạt động bất thường)
- Sau khi camp active thì x nhóm quảng cáo lên 10 – 20 nhóm. Đợi camp cắn tiền là vít vượt ngưỡng. (Nhận camp này bác nào chắc tay thì nhận, không chạy 1 camp là sống luôn, nhận camp không chắc tay là HĐBT luôn)
Sang con via khác thì chọn via cùng đất nước với via tạo fanpage và add Quản trị viên hoặc nhà quảng cáo, add cả via Việt vào để trả lời khách hàng.

Chúc bạn thành công!
[/QUOTE]
bạn có video hướng dẫn k nhỉ
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top