• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Code có tích hợp tí jquery và jquery ui cho nó đẹp tý :D.
Ai dùng vui lòng mở file ra xem trước khi dùng. Và không xóa bản quyền rồi share lung tung.
Cảm ơn đã sử dụng.
Ảnh Untitled.png (9.2 KB)
Download leech.zip (2.3 KB)

Hướng dẫn sử dụng: bên dưới
P/S: Code không bị decode để mọi người cùng trao đổi kinh nghiệm nhé :). Chúc vui. \m/
À quên đã test trên localhost với file 631.19 MB
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top