code leech file ve host php

  1. admin

    Share code leech file dung lượng lớn cho các bạn đang dùng dcom hoặc là mobile

    Code có tích hợp tí jquery và jquery ui cho nó đẹp tý :D. Ai dùng vui lòng mở file ra xem trước khi dùng. Và không xóa bản quyền rồi share lung tung. Cảm ơn đã sử dụng. Ảnh Untitled.png (9.2 KB) Download leech.zip (2.3 KB) Hướng dẫn sử dụng: bên dưới P/S: Code không bị decode để mọi người...
Top