[share] code auto leech, cực hot

admin

Administrator
Staff member
#1
Chức năng: tự động leech post từ 4rum này sang 4rum khác
Ưu điểm:
* Phù hợp với các webmaster lười
* Đơn giản, thuận tiện
* Script chạy trên localhost nên ko bị timeout
Nhược điểm:
* Chỉ leech đc forum vbb
* Không leech được thẻ quote
* Không áp dụng được với 4rum có cài vBSeo
* Đang thử nghiệm
Chú ý:
1. Tài khoản đăng nhập forum đích nên là admin
2. 4rum đích ko đc dùng prefix khi post bài
Up thư mục: svitleech ngang hàng admincp.
Chạy link: yourdomain/forum/svitleech

Down down
 
#4
ae thông cảm đào top hỏi admin tí

----------> Bổ sung bài viết lúc 14:24 <----------> Bài viết trước lúc 14:20 <----------

admin ơi điền cái này như thế nào ạ:
1:URL nguồn:
2:
URL mục tiêu:
3:
Trang Ä'Ã º § u:
4:
Trang cua »'i
 
#6
chạy link này nó có Chạy link: yourdomain/forum/svitleech

----------> Bổ sung bài viết lúc 14:41 <----------> Bài viết trước lúc 14:31 <----------

admin hép!!!:coaiko:
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top