Hướng dẫn sử dụng trang upload ảnh của diễn đàn

admin

Administrator
Staff member
Đây là trang upload ảnh của diễn đàn Chia sẻ ảnh miễn phí - tuoitreit.vn
Bạn có thể tải lên từ máy tính hoặc máy chủ từ xa
Chọn đóng dấu nếu bạn muốn đóng dấu logo của tuoitreit.vn lên ảnh, mặc định là đóng dấu, logo có 3 kích cỡ là nhỏ, vừa và to, mặc định là nhỏ hoặc chọn không nếu bạn không muốn đóng dấu
Chọn thay đổi kích thước nếu bạn muốn thu nhỏ, mặc định là không thay đổi, ảnh chỉ thu nhỏ về chiều rộng hoặc để mặc định là không thay đổi
Chọn máy chủ là Imageshack hoặc Imgur, mặc định là Imageshack
Nếu tải lên ảnh từ máy tính bạn nhấn browse để duyệt ảnh mà bạn muốn tải lên hoặc có thể tải lên từ máy chủ từ xa bạn chọn nhập khẩu
Sau khi tải lên hoặc nhập khẩu bạn có các tuỳ chọn cho bạn lấy mã để dán vào diễn đàn hay trang web
Khi tải lên ảnh sẽ được lưu trữ vĩnh viễn nên bạn hãy cân nhắc khi tải lên
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top