[Hướng dẫn] sử dụng bbcode hide tại TTVN

admin

Administrator
Staff member
#1
Trên giao diện máy tính các bạn sẽ thấy bbcode này rất dễ dàng và chỉ việc chọn 1 bbcode hide mà bạn muốn sử dụng
trên mobile các bạn phải "thủ công" nhé :D
Các bbcode hide theo thứ tự
- [Hide]: Mặc định là Thank mới thấy bài viết bị ẩn
- [HIDE-REPLY]: Trả lời mới thấy bài viết bị ẩn
- [HIDE-THANKS]: Thank mới thấy bài viết bị ẩn
- [HIDE-POSTS=số bài viết]: Có số bài viết mới thấy bài viết bị ẩn (Trong đó: số bài viết là số bài viết mà bạn muốn thành viên khác phải có để xem nội dung bị ẩn)

Lưu ý: khi sử dụng bbcode bạn phải có "bắt đầu" và "kết thúc"
Ví dụ:
[hide ]tuoitreit.vn[./hide]
[hide]:khakha:[./hide]
[HIDE-REPLY]tuoitreit.vn[./HIDE-REPLY]
- [HIDE-THANKS]tuoitreit.vn[./HIDE-THANKS]
- [HIDE-POSTS=200]tuoitreit.vn[./HIDE-POSTS]
- [HIDE-REPLY-THANKS]=200]tuoitreit.vn[./HIDE-REPLY-THANKS]
Bỏ dấu chấm đi nhé
[hide]Nội dung[./hide] sẽ mặc định là hide thanks
Mọi góp ý xin góp ý tại đây nhé
 
Last edited:
#9
:re

[HIDE-POSTS= 15000]test nào mọi người[/HIDE]

----------> Bổ sung bài viết lúc 22:06 <----------> Bài viết trước lúc 22:02 <----------

Nản toàn lỗi! Chán
 
Last edited:

admin

Administrator
Staff member
#20
Test nào
[HIDE-REPLY]tuoitreit.vn[/HIDE-REPLY]
- [HIDE-THANKS]tuoitreit.vn[/HIDE-THANKS]
- [HIDE-POSTS=200]tuoitreit.vn[/HIDE-POSTS]
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top