Hướng dẫn fix nhiều title wap xtgem

admin

Administrator
Staff member
#1
Dùng Search Mode là Regular Expression.
B1: Chọn tất cả file .html
B2: Chuột phải chọn Open with Notepad++. Nếu nhiều thì cứ thể mà đợi. Lưu ý trước đó không mở file nào ở notepad++
B3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H để mở cửa sổ Search & Replace.
B4: Chỗ Search mode chọn Regular Expression.
B5: Chỗ Find what điền (\<title\>)(.*)(\<\/title\>)
B6: Chỗ Replace with điền \1Title mà bạn muốn\3
B7: Nhấn Replace All in All Opened Documents
B8: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S
B9: Vào menu File ~~> Close All
B10: Kiểm tra thành quả
 
#8
upupupup admin oi minh vao thu muc truyen dung chot chi vao all file rui mo notetad no luu moi fils ak

----------> Bổ sung bài viết lúc 20:35 <----------> Bài viết trước lúc 20:33 <----------

admin oi vao giup minh voi help
 
#11
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d:d
:d:d:d:d:d
:d:d:d:d
:d:d:d
:d:d
:d
 
#13
ADMIN dAU rui hd minh cai toan edit 1 file ak

----------> Bổ sung bài viết lúc 20:51 <----------> Bài viết trước lúc 20:50 <----------

notetad++ o dau an the nao mihn co thu muc truyen cuoi o destop rui click chon all file html rui lam tnao nua hjx
 
#16
cai buoc 2 minh khong hieu dau tien phai mo notetad++ len lun khong

----------> Bổ sung bài viết lúc 21:04 <----------> Bài viết trước lúc 21:02 <----------

len phat nao giup minh voi mun rui hix dau tien vai file html truoc ha?
 

admin

Administrator
Staff member
#18
ADMIN dAU rui hd minh cai toan edit 1 file ak
----------> Bổ sung bài viết lúc 20:51 <----------> Bài viết trước lúc 20:50 <----------
notetad++ o dau an the nao mihn co thu muc truyen cuoi o destop rui click chon all file html rui lam tnao nua hjx
Chú ý ngôn ngữ teen, nhắc lần đầu
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top