• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Help Cần hướng dẫn fix lỗi rule .htaccess

yoona

New Member
File .htacces của e đây ....

Options -Indexes
ErrorDocument 402 /402.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 500 /500.html
DirectoryIndex index.php index.html

RemoveHandler .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .py
AddType application/x-httpd-php-source .phtml .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .py

AddDefaultCharset UTF-8
<FilesMatch "(\.ini|\.htaccess|error_log)$">
Order Allow,Deny
</FilesMatch>

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault A1209600
<FilesMatch \.php$>
ExpiresActive Off
</FilesMatch>
</IfModule>
<ifModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/css text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/xhtml+xml application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rdf+xml application/rss+xml application/atom+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/truetype font/opentype
</ifModule>
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 5 seconds"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 600 seconds"
ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 600 seconds"
</ifModule>
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>

<ifmodule mod_php4.c>
php_value zlib.output_compression 16386
</ifmodule>

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE
RewriteCond %{HTTP:range} !(^bytes=[^,]+(,[^,]+){0,4}$|^$)
RewriteRule .* - [F]
RewriteRule ^tags/(.*)$ forum/search.php?t=1&search=$1 [L]
RewriteRule ^youtube/search/(.+)/page/(.+)$ youtube/index.php?q=$1&page=$2
RewriteRule ^youtube/search/(.+)$ youtube/index.php?q=$1
RewriteRule ^youtube/page/(.+)$ youtube/index.php?page=$1
RewriteRule ^youtube/download/(.+)/(.+).html$ /youtube/download.php?id=$1&ln=$2
RewriteRule ^404.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^403.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^402.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^500.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^chat.html$ guestbook
RewriteRule ^chat$ guestbook/index.php

RewriteRule ^forum/([0-9]+).(.*)_trang-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$1&trang=$3 [L]
RewriteRule ^forum/([0-9]+).(.*).html$ /forum/index.php?id=$1 [L]
RewriteRule ^forum/([0-9]+).(.*).html/page([0-9]+)$ /forum/index.php?id=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*).html/([0-9]+)$ /forum/index.php?act=post&id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/like/([0-9]+).(.*).html#like$ /forum/index.php?act=like&id=$1#like [L]
RewriteRule ^forum/like/([0-9]+).(.*).html&dis#like$ /forum/index.php?act=like&id=$1&dis#like [L]
RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+).s([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+)_clip.p([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&clip&page=$3

order allow, deny
deny from 210.211.106.
deny from 192.254.185.54
deny from 188.95.
deny from 31.170.
deny from 93.188.
deny from 107.161.
deny from 31.220.
allow from all
 
Lỗi rules này gây ra lỗi 500, em sửa như sau:
PHP:
ErrorDocument 402 /402.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 500 /500.html
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE
RewriteCond %{HTTP:range} !(^bytes=[^,]+(,[^,]+){0,4}$|^$)
RewriteRule .* - [F]
RewriteRule ^tags/(.*)$ forum/search.php?t=1&search=$1 [L]
RewriteRule ^youtube/search/(.+)/page/(.+)$ youtube/index.php?q=$1&page=$2
RewriteRule ^youtube/search/(.+)$ youtube/index.php?q=$1
RewriteRule ^youtube/page/(.+)$ youtube/index.php?page=$1
RewriteRule ^youtube/download/(.+)/(.+).html$ /youtube/download.php?id=$1&ln=$2
RewriteRule ^404.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^403.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^402.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^500.html$ closed.php [L]
RewriteRule ^chat.html$ guestbook
RewriteRule ^chat$ guestbook/index.php

RewriteRule ^forum/([0-9]+).(.*)_trang-([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$1&trang=$3 [L]
RewriteRule ^forum/([0-9]+).(.*).html$ /forum/index.php?id=$1 [L]
RewriteRule ^forum/([0-9]+).(.*).html/page([0-9]+)$ /forum/index.php?id=$1&page=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*).html/([0-9]+)$ /forum/index.php?act=post&id=$2 [L]
RewriteRule ^forum/like/([0-9]+).(.*).html#like$ /forum/index.php?act=like&id=$1#like [L]
RewriteRule ^forum/like/([0-9]+).(.*).html&dis#like$ /forum/index.php?act=like&id=$1&dis#like [L]
RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+).s([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&start=$3 [L]
RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+)_clip.p([0-9]+).html$ /forum/index.php?id=$2&clip&page=$3

order allow, deny
deny from 210.211.106.
deny from 192.254.185.54
deny from 188.95.
deny from 31.170.
deny from 93.188.
deny from 107.161.
deny from 31.220.
allow from all
Thay thế đoạn này vào .htaccess cũ của em là được
 
Em tạo htaccess được 1 lúc nó tự mất là sao ạ :)
 
Em tạo htaccess được 1 lúc nó tự mất là sao ạ :)
Đó là nó ẩn không phải bị mất
Em có thể thao tác trên
Code:
http://wapftp.tuoitreit.vn
 
Đó là nó ẩn không phải bị mất
Em có thể thao tác trên
Code:
http://wapftp.tuoitreit.vn
teamview 1 lát được không anh :( chưa thấy được ạ
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
M Học nhanh chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tại cần thơ Trò chuyện linh tinh 0
khanhsak3r Help Cần hướng dẫn mod màu nick thành viên cho johncms Johncms 7
hunglata Hỏi cần người teamview hướng dẫn excel Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 4
T Cần người hướng dẫn giúp làm wap nick team trên host. Góc thành viên học tập 8
cuken Hướng Dẫn Nghe Fm Trên Điện Thoại Không Cần Headphone Thủ thuật ĐTDĐ 0
T [Cần hướng dẫn] Những câu hỏi về Hosting-Server-Domain Hỏi đáp về domain & hosting 2
C Hướng dẫn Hướng Dẫn Nghe Fm Trên Điện Thoại Không Cần Headphone Thủ thuật ĐTDĐ 2
caonguyenpc Thủ thuật Hướng dẫn update driver đầy đủ không cần Internet Thủ thuật máy tính 0
C Help cần hướng dẫn sửa file config Vbulletin 3
V Help cần anh em hướng dẫn làm johncms Johncms 13
nhokzodanh Cần hướng dẫn dns domain dot.tk Hỏi đáp về domain & hosting 11
N Thảo luận Cần hướng dẫn đặt title cho wordpress Wordpress 0
T Cần hướng dẫn Blog xtgem, Tin tức CNTT 22
KhanhIT Hướng dẫn vào FaceBook cần dùng phần mềm trung gian,cực kì đơn giản cho mọi người Thủ thuật máy tính 0
T Hướng dẫn up code không quá 30s không cần net2ftp Thủ thuật ĐTDĐ 7
Admin [Hướng dẫn] làm file chống DDOS không cần sử dụng firewall Chống local, attack, symlink, ddos 1
Hailan Hướng dẫn nghe FM trên điện thoại không cần headphone H Điện thoại di động 4
Admin Hướng dẫn nghe FM trên điện thoại không cần tai nghe Thủ thuật ĐTDĐ 2
Lang Tu Sau Cần hướng dẫn chi tiết làm 1 eblog. Blogger 77
K Cần hướng tải chứng chỉ bảo vệ cho nokia 2700c S40 11
H Cần mua data mail liên kết ebay Tut, tool, mmo 0
katy Android Những điều cần biết khi tắt sóng 2G, để tránh không bị mất liên lạc Điện thoại di động 4
F Chia sẻ file dung lượng lớn trên Fshare không cần tài khoản Tin tức CNTT 0
F Bạn có biết về điểm thưởng Fshare? Những chính sách khách hàng sở hữu điểm thưởng cần lưu ý! Tin tức CNTT 0
hellonhe forummmo.com cần hợp tác Tin sock, độc, lạ 0
hellonhe forummmo.com cần tuyển admin, mod và các đại ca cntt Tin tức, sự kiện thường ngày 0
J E cần tối ưu code check cc,web check ạ PHP 0
katy Android Thuê bao MobiFone cần làm gì khi bị khóa 1 chiều do chưa chuẩn hóa thông tin Điện thoại di động 10
kimson9999 Tôi cần bạn hợp tác cashout Thảo luận chung 0
Admin [Fshare] MathType 7.4.10.53 không cần bẻ khóa mới nhất Phần mềm 0
Admin [Fshare] Adobe Illustrator CC 2022 không cần crack Thiết kế đồ họa 3
Admin [Fshare] Adobe Photoshop CC 2022 không cần crack Thiết kế đồ họa 4
GGG Hỏi Cần Mua Nguyên Liệu Reg Miền Tut, tool, mmo 0
haopro NONSTOP 2022 Cần Thơ Gạo Trắng Nước Trong - Chân Dài Quyến Rũ Bờ Mông Âm nhạc 0
haopro Nonstop Đậu Phộng Trôi 2022 Chỉ Cần Anh Đến Đây Là Anh Sẽ Ngất Ngây - Dành Tặng AE Bay Phòng Nhé Âm nhạc 0
haopro NONSTOP 2022 Nhạc Max Uy Tính Faded Kẹo Ngọt Trôi Ke Chỉ Cần A Đến Đây Là A Sẽ Ngất Ngây Âm nhạc 0
Q Cần mua tut reg domain bằng CCN Hỏi đáp về domain & hosting 2
Thichquangboom Upload Guest – Giải pháp chia sẻ nội dung nhanh chóng, an toàn không cần đăng nhập Tin tức CNTT 0
Admin [Fshare] MudRunner không cần crack Trò chơi 0
tunglamed Tiếp tục triển khai đổi eSim tại nhà không cần đi đâu xa với My MobiFone Điện thoại di động 9
Thichquangboom FSHARE RA MẮT TÍNH NĂNG UPLOAD GUEST – CHIA SẺ NỘI DUNG KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP Tin tức CNTT 0
Admin [Fshare] Adobe Illustrator CC 2021 không cần crack Thiết kế đồ họa 1
Admin [Fshare] Adobe Photoshop CC 2021 không cần crack Thiết kế đồ họa 14
S Cần Bán Full Web Phim Anime Giao Diện Đẹp, Data Khủng, Chuẩn Seo All Shared Scripts 0
W Cần giúp đỡ về vấn đề index lên google. Blogger 2
W [help] cần giúp đỡ đưa bài viết mới ra trang chủ? Xenforo 4
T Help Cần code web nghe nhạc Mã nguồn wap 0
dammechiase Tải hack game township mới nhất miễn phí cho android – Mod Full Tiền không cần root máy Trò chơi 0
dammechiase Tải Hack Game Subway Surfers Mod full coin, key, Hoverboard cho android không cần root máy Trò chơi 0
dammechiase Hack Game Talking Tom Hack Gold Run Android Miễn Phí Mới Nhất không cần root máy Trò chơi 0

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top