• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Mô tả:
- Filelist có dấu, không vni, không js
- Phân trang bài viết
- Hơi "phiền phức" nhưng tất cả đều đi đến tối ưu hoá SEO và tính khả dụng
- Tự động Get mô tả từ file
Demo: đây
---
Hướng dẫn:
1. Tạo:
- thư mục /truyen
- thư mục /truyen/data
- thư mục /truyen/data/ten
- file /truyen/index
- file /truyen/xem
- Tải xuống filelist.zip (0.6kb), unzip và upload vào thư mục /truyen
2. Paste code sau vào file index
HTML:
<!--parser:xtscript-->
include /truyen/filelist.xt
call @filelist $tm=data;$xem=xem
<!--/parser:xtscript-->
3. Paste code sau vào file xem
HTML:
<!--parser:xtscript-->
get tr
var $ten = call source $file=/data/ten/$tr
var $text = call source $file=/data/$tr;$nl2br=1 
var $mota = call substr $val=$text;$start=0;$length=120;
var $mota = call strip_tags $val=$mota
var $mota = call htmlspecialchars $val=$mota
var $key = call htmlspecialchars $val=$ten
print <!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /><meta content="$mota" name="description" /><meta content="wmvn,giai tri,truyen,tinh yeu,teen,tra sua,tam hon,truyen ngan,$key" name="keywords" /><title>$ten - tuoitreit.vn</title></head><body> 
<!--/parser:xtscript--> 
<xt:include file="/_header" />
<!--parser:xtscript--> 
print <div class="bmenu">$ten</div>
include /truyen/page.xt
call @page $noidung=$text;$show=1500;$url=/truyen/xem?tr=$tr&p;$tentr=$tr
<!--/parser:xtscript-->   <xt:include file="/_footer" /></body>
</html>
4. Tạo file page.xt và dán code này vào
HTML:
#exportable
function page $noidung=;$show=500;$url=?p=;$tentr=;
get p
if $p ==
var $p=1
endif
var $batdau =($p*$show-$show)
if $noidung <= $show
var $cut = $noidung
else
var $cut = call substr $val=$noidung;$start=$batdau;$length=$show;
endif
print $cut<br />
var $lnd = call strlen $val=$noidung
var $nump =($lnd/$show)
var $nump = call ceil $num=$nump
if $nump>1
print Trang:
if $p!=1
var $dau = <a href="$url=1">1</a>,
var $prev = <a href="$url=($p-1)">[<]</a>
if $p != 2
var $prevp = <a href="$url=($p-1)">($p-1)</a>,
endif
if $p > 3
var $prevvp = <a href="$url=($p-2)">($p-2)</a>,
endif
endif
if $p!=$nump
var $cuoi = ,<a href="$url=$nump">$nump</a>
if $p != ($nump-1)
var $nextp = ,<a href="$url=($p 1)">($p 1)</a>
endif
if $p<($nump-2)
var $nexttp = ,<a href="$url=($p 2)">($p 2)</a>
endif
var $next = <a href="$url=($p 1)">[>]</a>
endif
print $prev $dau$prevvp$prevp[$p]$nextp$nexttp$cuoi $next<br />Đến trang: <form method="get"><input type="hidden" value="$tentr" name="tr" /><input type="text" size="3" name="p" /><input type="submit" value="Đến" /></form>
endif
endfunction
---
Hướng dẫn dùng:
1. Vào thư mục data, Tạo file dạng nghĩa là ko bắt buộc. Là số 1,2,3 cũng được. Định dạng TEXT và post nội dung truyện vào đó
2. Vào thư mục ten, tạo file giống hệt và paste tên truyện vào
 

Facebook Comments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
H Share code filelist ollo giảm timeout Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Lee_Jin Share filelist post bằng 2 file tránh timeout Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
Lee_Jin Share filelist mhotso1.tk Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
V Share Share code filelist 99% không time out + toolpost cho xtgem by Sắt Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
B Hỏi Adm hướng dẫn mình tạo filelist đơn giản cho wap xtgem với? HTML & CSS 2
C [xtgem]code Tìm Kiếm Cho Filelist Hỗ Trợ Tiếng Việt Có Dấu By Duongdaik Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
NhokLove Xin code filelist game kèm ảnh kết hợp mô tả Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
Admin Share bộ filelist xtgem làm wap game Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
P Xin xin code filelist game có kèm ảnh đại diện Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 6
C Share Share code filelist SMS KUTE cho ai làm wap xtgem đây!! Javascript/ajax 1
D Share full code filelist nhoxcms gamemoi.us v2.0 All Shared Scripts 0
Admin Share mod bài cùng chuyên mục cho filelist taivevn Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
W Share Filelist seo tags xtgem, ***tgem by xuavatar.***tgem.com Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Admin Hướng dẫn thêm số kết quả tìm thấy cho code filelist tìm kiếm hỗ trợ tiếng việt Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Admin Share code tìm kiếm cho filelist hỗ trợ tiếng việt có dấu Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
K Share code filelist auto gét ảnh đại diện đẹp All Shared Scripts 0
K Share Share code filelist auto gét ảnh đại diện v1 All Shared Scripts 1
Admin Share filelist truyện by nqt Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
B [Bán] code filelist url thân thiện xgem Thảo luận wap việt 2
K Share Code filelist ảnh đẹp v2 mod chuẩn seo by kienliolna All Shared Scripts 0
W Xin Filelist Game Xtgem Net Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
K Share filelist ảnh đẹp by mbattu All Shared Scripts 1
Admin Share code filelist xtgem v1 của wapj2me Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 4
S Share code filelist xtgem taivevn.com Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 9
Admin Share zip ảnh girl xinh vo đối làm filelist Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
Myshare Share filelist hình ảnh có name taive Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Yeukodamnoi Xin filelist game Xtgem Full Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 4
L Hỏi Thuê người làm FileList Xtgem theo Demo Thảo luận wap việt 10
G Cho mình xin code filelist này được ko? HTML & CSS 1
L Hỏi Anh em hướng dẫn mình làm Filelist Xtgem? Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
Admin Share vài zip game làm filelist Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
C Bán code filelist và wap cùi. HTML & CSS 3
Q Xin Ai có thể share em filelist này không Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
G Admin có code filelist truyện php ko????? Mã nguồn wap 0
C Share filelist cho anh em làm mục sms kute Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Myshare Xin Admin hay ai pro filelist xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 7
G Cho mình xin code filelist ảnh PHP Mã nguồn wap 2
G Xin filelist game chuyên mục Mã nguồn wap 2
Admin Share code filelist tanxac.8x.biz Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Yeukodamnoi [you] có filelist ảnh cho wapmienphi nào đẹp không cho mình xin. Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
Yeukodamnoi Xin filelist ảnh xtgem đẹp Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 8
Admin Share Zip 107 Truyện Ngắn Của Doctruyen360 Cho Filelist Xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Cuongkoj00 [Share] Filelist game WMP đẹp All Shared Scripts 2
Admin Share filelist game php mrtam Mã nguồn wap 1
B Xin Filelist ảnh Xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 16
Admin Share filelist game kèm hình ảnh kết hợp download cho wmp Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
Admin Share data filelist truyện xtgem cho ai cần Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 3
H [share] code filelist game kèm ảnh đẹp Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
Admin Share Filelist Không Cùi Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 1
Admin Share tool leech truyện doctruyen360.com cho filelist xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 2
Similar threads


New posts New threads New resources

Top