• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Cách disable tất cả các plugin, mod để vào admincp trong trường hợp diễn đàn bị lỗi

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Đầu tiên anh em mở tập tin config.php ra, tìm
PHP:
<php?
chèn bên dưới:
PHP:
define('DISABLE_HOOKS', true);
Thế là xong rồi đấy, nó sẽ disable toàn bộ mod, mà không phải mất công disable từng cái một, thấy hay thanks nhé
 
Giờ thì die rsl domain, hosting, a biết tổ chức gì đây
 
Ừ hay vbb nhiều khi mod nhầm 1 cái là đi luôn cái data mấy mươi mb khóc không ra nc mắt
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top