• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Các công thức bên trên là các công thức dùng để tạo ra các trường hợp trong ảnh
Hoán vị cạnh (4 trường hợp)
Trường hợp 1 (chữ U): R U' R U R U R U' R' U' R2

Công thức: (R2 U) (R U R' U') (R' U') (R' U R')
Trường hợp 2 (chữ U): R' U R' U' R' U' R' U R U R2

Công thức: (R U' R U) (R U) (R U') (R' U' R2)
Trường hợp (chữ Z): U2 R' U' R2 U R U R' U' R U R U' R U' R'

Công thức:
+ U R’ U’ R U’ R U R U’ R’ U R U R2 U’ R’ U
+ R’ U’ R U’ R U R U’ R’ U R U R2 U’ R’ U2
Trường hợp (chữ H): L2 R2 D' L2 R2 U2 L2 R2 D' L2 R2

Công thức: (M'2 U) (M'2 U2) (M'2 U) M'2
Hoán vị góc (3 trường hợp)
Trường hợp 1 (chữ A): R2 B2 R F R' B2 R F' R

Công thức: x (R' U R') D2 (R U' R') D2 R2 x'
Trường hợp 2 (chữ A): R' F R' B2 R F' R' B2 R2

Công thức: x R2 D2 (R U R') D2 (R U' R) x'
Trường hợp (chữ E): L' B L F' L' B' L F2 R B' R' F' R B R'

Công thức: x’ (R U’ R’ D) (R U R’ D’) (R U R’ D) (R U’ R’ D’)
Hoán vị J (2 trường hợp)
Trường hợp 1 (chữ J): R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L

Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')
Trường hợp 2 (chữ J): R2 D R D' R F2 L' U L F2

Công thức: (R' U L') U2 (R U' R') U2 (L R U')
Hoán vị R (2 trường hợp)
Trường hợp 1 (chữ R): U' R U' B L' B' R' B L B' U' R U2 R'

Công thức: (L U'2) (L' U'2) (L F' L' U' L U) (L F L'2 U)
Trường hợp 2 (chữ R): U R2 F R U R U' R' F' R U2 R' U2 R

Công thức: (R' U2) (R U2) (R' F R U R' U') (R' F' R2 U')
Hoán vị N (2 trường hợp)
Trường hợp 1 (chữ N): U L U' R U2 L' U L R' U' R U2 L' U R'

Công thức: R U' R' U l U F U' R' F' R U' R U l' U R'
Trường hợp 2 (chữ N): U R' U L' U2 R U' R' L U L' U2 R U' L

Công thức: R’ U R U’ R’ F’ U’ F R U R’ F l’ U’ l U’ R
Hoán vị G (4 trường hợp)
Trường hợp 1 (chữ G): F' U' F R2 D B' U B U' B D' R2

Công thức: (R'2 u) (R' U R' U' R u') R'2 y' (R' U R)
Trường hợp 2 (chữ G): B U B' R2 D' F U' F' U F' D R2

Công thức: (R'2 u' R U') (R U R' u R2) y (R U' R')
Trường hợp 3 (chữ G): F2 D' L U' L U L' D F2 R U' R'

Công thức: (R U R') y' (R'2 u' R U') (R' U R' u R2)
Trường hợp 4 (chữ G): F2 D R' U R' U' R D' F2 L' U L

Công thức: (R' U' R) y (R'2 u R' U) (R U' R u' R'2)
Cách nhận biết hoán vị G đơn giản:
Đầu tiên xoay mặt U để đưa block 1x1x2 về đúng vị trí. Ta được 1 mặt có 2 chấm màu trùng nhau (chấm trên, chấm dưới, ở giữa là chấm khác màu), sau đó xoay cả rubik để đưa 2 chấm cùng màu đó về bên trái. Bây giờ dựa vào vị trí của block 1x1x2 nằm ở phía dưới, phía trên, phải dưới hay phải trên mà xác định bốn trường hợp tương ứng.
Trường hợp còn lại (4 trường hợp)
Trường hợp (chữ F): U R2 F R F' R' U' F' U F R2 U R' U' R

Công thức: (R U' R' U) R2 y (R U R' U') F' d (R'2 F R F')
Trường hợp (chữ T): R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'

Công thức: (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U' R U) (R' F')
Trường hợp (chữ V): R' B' R' B R B2 D B D' B U R U' R

Công thức:
R’ U R’ U’ y R’ F’ R2 U’ R’ U R’ F R F
Trường hợp (chữ Y): F R' F' R U R U' R' F R U' R' U R U R' F'

Công thức: (F R U') (R' U' R U) (R' F') (R U R' U') (R' F R F')
Công thức được sưu tầm bởi tuoitreit.vn
 
Last edited:

trieumitu

New Member
ngay moi tot lanh nhe cac ban !

ngay moi tot lanh nhe cac ban !

ngay moi tot lanh nhe cac ban !
 

hoan00o

New Member
x,y là gì vậy mọi người

- - - - - - - - - -

x,y là gì vậy mọi người
 

loveyl1

New Member
có công thức pll nào hoán vị cả 4 góc k vậy

- - - - - - - - - -

có công thức pll nào hoán vị cả 4 góc k vậy
 

loveyl1

New Member
block 1*1*2 là gì vậy, ad có ảnh không vs lại cho hỏi block là gì của rubik
 

vegetonam

New Member
đọc hòi rồi cũng nhớ chỉ mỗi tội coa vài hình bị thiếu:v:v:v
 

khoarubikcube

New Member
cầu trời cho con nhớ hết đống này [-O<

- - - - - - - - - -

cầu trời cho con nhớ hết đống này [-O<

- - - - - - - - - -

cầu trời cho con nhớ hết đống này [-O<

- - - - - - - - - -

cầu trời cho con nhớ hết đống này [-O<

- - - - - - - - - -

cầu trời cho con nhớ hết đống này [-O<
 

haiquancn2

New Member
Công thức kiểu này khó hình dung ghê, kể có cái hình ảnh trực quan thì dễ
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top