Bộ GD và ĐT chính thức công bố đề thi, đáp án đại học đợt 2 khối B, C, D và các khối năng khiếu năm

admin

Administrator
Staff member
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đáp án đại học đợt 2 năm 2014
  • Khối B: Thi Toán, Sinh học và Hóa học; Môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn Sinh học và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm (90 phút).
  • Khối C: Thi Địa lý, Lịch sử và Ngữ văn; Môn Địa lý, Lịch sử và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (180 phút).
  • Khối D: Thi Toán, Ngoại ngữ và Ngữ văn. Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (180 phút); Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm (90 phút).
    Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa (Khối H, N thi Ngữ văn theo đề thi khối C; Khối M thi Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh học, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu.
Tải xuống tuoitreit.vn_dap_an_dai_hoc_dot_2_nam_2014.zip (12.9 MB)
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top