[vote] logo android

cuken

New Member
#1
hàng tự tạo. chẳng là mới học cái photoshop tạo ra cái logo này cho ace ai thấy xài được thì pm text nhéxấu!!! xin pro đừng chém
 
Last edited:
#8
Cho mình slot với: TaiGame16"chấm"Com
Và TaiGame16"chấm"Net
Logo thứ 2,
Phần taigame16 và taigame17 màu đen, phần "chấm com vs chấmnet" màu đen
Thanks pạn trước nhé
(Diễn đàn ni lạ ghê viết bài mà có dấu chấm là ko cho đăng bạn sửa lại giúp nhá)
 

cuken

New Member
#10
Cho mình slot với: TaiGame16"chấm"Com
Và TaiGame16"chấm"Net
Logo thứ 2,
Phần taigame16 và taigame17 màu đen, phần "chấm com vs chấmnet" màu đen
Thanks pạn trước nhé
(Diễn đàn ni lạ ghê viết bài mà có dấu chấm là ko cho đăng bạn sửa lại giúp nhá)
bạn vui lòng xem lại bạn đang nói cái gì nhé!
mình đọc mà ko hiểu gì hết

- - - - - - - - - -

Cho mình slot với: TaiGame16"chấm"Com
Và TaiGame16"chấm"Net
Logo thứ 2,
Phần taigame16 và taigame17 màu đen, phần "chấm com vs chấmnet" màu đen
Thanks pạn trước nhé
(Diễn đàn ni lạ ghê viết bài mà có dấu chấm là ko cho đăng bạn sửa lại giúp nhá)
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top